تماس با ما

دبیرخانه:
آدرس : تهران، میدان فاطمی، تقاطع خیابان زرتشت و فلسطین، پلاک 543
تلفن : 88948860-021
فاکس: 88854535
Email: scientific-secretary@ihc50.ir