پیام سمینار

فدراسیون جهانی هموفیلی، امسال با طرح شعار“درمان برای همه، چشم انداز همه” تلاش نموده این آگاهی را در سطح جهانی گسترش دهد، که از هر 1000 نفر جمعیت جهان 1 نفر مبتلا به اختلال خونریزی می باشد. با این وجود بسیاری از آنها تشخیص داده نشده و درمان در اختیار ندارند. روز جهانی هموفیلی یک فرصت برای صحبت با خانواده خود و دوستان، همکاران، پزشکان و پرستاران جهت افزایش آگاهی و افزایش حمایت از افرادی با اختلال خونریزی دهنده ارثی زندگی نموده و از ظرفیت این خانواده ها برای بهبود شرایط زندگی بیماران هموفیلی بهره مند شوند.